Λίγα Λόγια

Λίγα Λόγια

Για Μας

Η επιχείρηση ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ δημιουργήθηκε από τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ-ΕΥΘΥΜΙΟ ΣΜΑΡΝΑΚΗ το 2006 με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διάθεσης προσωπικού.

Το εύρος των υπηρεσιών μας καλύπτει:

 • Catering
 • Μεταφορά φαγητού
 • Coffee break
 • Καθαρισμό κτιρίων και εξωτερικών χώρων – πλύση, σιδερώματος
 • Φύλαξης κτιρίων (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων)
 • Υποστήριξης σε έμψυχο δυναμικό σε όλο το φάσμα ειδικοτήτων (Μάγειρες, τραπεζοκόμοι, σερβιτόροι κλπ)

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., κτίρια γραφείων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αλυσίδες καταστημάτων, κέντρα διανομής, τράπεζες, πολυκαταστήματα, κ.λ.π.

Σμαρνάκης Κωνσταντίνος

Σμαρνάκης Υπηρεσίες Παροχής Προσωπικού

Σκοπός της επιχείρησης ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης,  λειτουργίας, ασφάλειας και παροχής εξειδικευμένου προσωπικού  στα πλαίσια των διαρκώς αυξανόμενων  αναγκών και απαιτήσεων των πελατών μας

Η φιλοσοφία  μας σχετικά με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διέπεται από τις παρακάτω βασικές αρχές:

 • Άμεση, Προσωπική εξυπηρέτηση
 • Άριστη οργάνωση και υπευθυνότητα
 • Αποτελεσματικός προγραμματισμός
 • Καινοτομία και σχεδιασμός ολοκληρωμένων λύσεων
 • Υψηλές προδιαγραφές  ποιότητας  και σταθερή ανά- πτυξη νέων υπηρεσιών με στόχο τη μέγιστη ικανοποίη- ση των πελατών μας
 • Αξιοπιστία και εκπλήρωση των δεσμεύσεών μας.